Trauma

 

'Most of these people consult me about feelings of emptiness, desolation and despair. They are often overwhelmed by a sense of hopelessness and paralysis... They have lost touch with a particular and valued sense of who they are - a 'sense of myself'.     M. White (2004)

Wat mensen die mij in vertrouwen nemen, keer op keer vertellen, is dat trauma een breuk teweeg brengt: met zichzelf, met de anderen en met de wereld. Doorheen al mijn traumawerk staat verbinding centraal. 

Ruimte voor het onuitspreekbare

Mensen die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt, hebben me geleerd dat trauma vele en diepgaande effecten kan hebben op het leven. Voor sommigen kan het bevrijdend zijn om me deelgenoot te maken van wat ze hebben meegemaakt. In mijn gesprekken waak ik erover dat mensen enkel vertellen wat ze willen vertellen, wanneer ze hier klaar voor zijn. Ik vind het belangrijk om mensen controle te geven en hun eigen tempo te laten bepalen. Een cruciaal onderdeel van traumawerk is het voorkomen dat mensen opnieuw getraumatiseerd worden wanneer ze praten over wat er hen is overkomen.

Samen met de persoon die bij mij te rade komt, werken we aan het creëren van een veilige context waarin moeilijke verhalen verteld, gehoord en gedragen kunnen worden. 

Verhalen gericht op daadkracht en betekenis

Voor sommigen is het zinvol en helpend om net niet te veel in te gaan op wat er precies gebeurd is en hoe ze erdoor getroffen zijn geweest. Daarom is het belangrijk om ook ruimte te maken voor de verhalen die ons bijbrengen hoe mensen destijds gereageerd hebben en nu hun leven terug vorm proberen te geven. 

Vanuit de narratieve praktijk hebben we immers ondervonden dat mensen nooit volledig passief zijn, zelfs in de meest ondenkbare situaties. Mensen zullen altijd trachten het trauma te stoppen of de effecten van trauma op hun leven te verminderen. Vaak worden deze responsen over het hoofd gezien, geminimaliseerd of zelfs gediskwalificeerd. In gesprekken beoog ik dan ook contact te maken met deze daadkracht, hoe klein of onbeduidend deze ook mag lijken. Vanuit een versterkte positie kunnen nieuwe betekenissen gegeven worden die stroken met de waarden en intenties van de persoon. Dit geeft dan weer nieuwe perspectieven voor de toekomst. 

EMDR

Soms kan het aangewezen zijn om EMDR (Eye Movement and Desensitization Reprocessing) toe te passen om de blokkades die het trauma heeft veroorzaakt op te heffen. Dit is een wetenschappelijk ondersteunde behandeling (zie http://www.emdr-belgium.be) die de natuurlijke capaciteit van de hersenen om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken, activeert.