Culturele ontmoeting

Filosofie

Als hulpverlener word ik ingeschakeld wanneer mensen last hebben van de problemen op hun pad en de oplossingen niet meer alleen lijken te zien. Elk gesprek houdt voor mij een ontmoeting van werelden in. De manier waarop we in het leven staan, onze problemen begrijpen en verwoorden alsook de hulpbronnen die we aanboren en de gewenste oplossingen die we nastreven, worden gevormd door tal van factoren. Een belangrijke invloed is onze culturele en religieuze achtergrond. Taal en tradities zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. Net daarom vind ik het belangrijk om een openheid en onbevangenheid aan de dag te leggen die me toelaat om de wereld van de andere te bevragen en te exploreren. Ik besef dat ik beroep doe op de ruimhartigheid van de persoon die tegenover me zit om mij te onderrichten in zijn of haar leefwereld. Respect, voorzichtigheid, vragen om toestemming en dankbaarheid, zijn waarden die ik hoog in het vaandel draag. Een ontmoeting van werelden houdt ook in dat ik transparant ben over mijn persoon, mijn vragen en intenties in het gesprek. Vaak delen we de betekenissen die in onze werelden bestaan over problemen en oplossingen. Het is in deze kostbare uitwisselingen dat er ruimte ontstaat om het vertrouwen te leggen, om te weten wat relevant is en waar de mogelijkheden gevonden kunnen worden. In deze uitwisselingen streef ik ernaar te waken over het niet medeplichtig zijn aan psychologische kolonisatie, waarbij Westerse concepten over lijden en herstel als blauwdruk genomen worden in cultureel diverse contexten.

Werken met tolken

Aangezien ik het Frans en Engels beheers, zijn gesprekken voor mensen die afkomstig zijn uit anglofone of francofone landen geen enkel probleem. In het opvangcentrum voor asielzoekers werk ik echter 60-80% van de tijd met tolken. Dit betekent dat ik de afgelopen jaren veel ervaring heb opgebouwd in het werken met tolken. Deze bijzondere hulpverleningscontext vereist een specifieke bekwaamheid. Het inschakelen van een tolk is vaak onmisbaar om een helder en goed gesprek met een anderstalige persoon te kunnen voeren. De aanpassingen die het van mij vraagt, heb ik nooit als een drempel gezien voor het hulpverleningsproces. Integendeel, ik heb als psychologe net een aantal kernvaardigheden zoals het observeren van de lichaamstaal, het nemen van notities en het bedenken van de volgende vragen, sterk kunnen ontwikkelen. Met een tolk werken is voor mij dus geen struikelblok!

Werken met belangrijke anderen

In vele culturen is het een vreemd gegeven om met een wildvreemde enkeling te gaan praten over de problemen die men ervaart. Sommigen hebben geleerd dat men niet praat over de moeilijkheden en houden alles liever voor zichzelf. Vele mensen vinden het vaak veiliger, fijner en logischer om te rade te gaan bij een raad van wijzen, een belangrijke oom of tante of een religieuze gezagsfiguur. Voor hen kan het erg onplezierig, oncomfortabel of zelfs pijnlijk zijn om helemaal alleen hun verhaal te doen tegenover iemand die ze niet kennen. Om die reden vind ik het geen probleem om belangrijke derden te ontvangen en te betrekken bij de gesprekken als dit helpend kan zijn voor de persoon in kwestie. Ik ben er trouwens van overtuigd dat sociale steun een groot verschil kan maken in het dragen van moeilijkheden en het vinden van oplossingen.