Supervisie & Vorming

Ik verzorg supervisies, vormingen, lezingen en opleidingen gerelateerd aan vluchtelingenthema’s, het werken met trauma, het werken met tolken in therapeutische context, de narratieve aanpak, zelfzorg,... Het doelpubliek kan erg gevarieerd zijn aangezien ik steeds alles op-maat uitwerk: burgers, vrijwilligers, sociaal assistenten, begeleiders, artsen, leerkrachten, psychologen, stafmedewerkers, directies,...

Voorbeelden:

 • Opleiding 'Train de trainer', Mindspring, 2011, 2012, 2013, 2015 & 2016 (ism Elmira Erstukajeva) 
 • Getuigenis 'Psychologische ondersteuning gedurende de opvang', Fedasil, 19/04/2011
 • Lezing 'Clinical tools for working with traumatized refugees' , Studiedag Trauma & Exil, 09/03/2012 (ism Laetitia de Schoutheete)
 • Vorming 'Werken met getraumatiseerde asielzoekers', Dokters van de Wereld Antwerpen, 17/04/2012 (ism Dr. Ilse Tack)
 • Getuigenis 'Ervaringen van een psycholoog in een asielcentrum', Dokters van de Wereld Antwerpen, 17/04/2012
 • Vorming 'Trauma & de realiteit in ons werk', Fedasil, 2012
 • Lezing voor wereldvluchtelingendag, Stad Hasselt, 20/06/2012
 • Vorming & workshop 'In gesprek', Fedasil 2012 (ism Dr. Ilse Tack)
 • Supervisie Trajectbegeleiders, Sint-Truiden, 20/09/2013
 • Lezing 'Vluchtelingen' Team Inburgering, Provincie Limburg 25/10/2013
 • Supervisie Onthaalbureau, Hasselt, 19/12/2013
 • Vorming 'Traumaverwerking bij vluchtelingen', Stad Hasselt, 06/06/2014
 • Bijdrage in gesprekscarousel De werelden van de vluchteling, Stad Hasselt,19/06/2014
 • Supervisiereeks, Stad Sint-Niklaas, 2014-2015
 • Getuigenis 'Werken met tolken in psychologische gesprekken' op studiedag Luisteren in alle talen, vzw SPIL, 19/09/2015
 • Vorming 'In contact met vluchtelingen', Dienst Diversiteit, Stad Leuven, 25/02/2016
 • Workshop 'Afscheid nemen bij terugkeer of (plots) vertrek. Zorg & zelfzorg bij leerkrachten', Agenschap voor Onderwijsdiensten, 14/03/2016 (LOP Oost-Vlaanderen), 25/04/2016 (LOP West-Vlaanderen)
 • Casusbespreking 'Trauma bij vluchtelingen' en theoretische handvaten, Dienst Slachtofferhulp, CAW Oost-Vlaanderen, 19/04/2016
 • Workshop 'Psychsociale zorg voor vluchtelingen, wat met zelfzorg', Studiedag Provincie Oost-Vlaanderen, 27/05/2016
 • Supervisiereeks, CAW Leuven, 2016

Indien je een vraag hebt of graag mogelijkheden aftoetst, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Getuigenis:

'Wat we krijgen : een vorming die prikkelt, enthousiasmeert, ons over de streep trekt, mogelijke handvaten aanreikt zonder garantie dat dit het enig zaligmakend instrument is, vragen losweekt, … Wat me zo raakt : de manier waarop de lesgeefster van dienst, Sarah Strauven, een vrouw die ongelofelijk veel weet er staat met de houding van ‘laten we samen zoeken, roeien met de riemen die we hebben, aangeven dat we het ook niet weten maar wel willen samen zoeken,…‘ Onze koudwatervrees zakt. Een uur na de vorming ga ik in gesprek met een oudere, gepensioneerde cliënte, geen vluchteling. De aanstekelijkheid van de vorming werkt door in het gesprek. Mijn cliënte benoemt het als een krachtig gesprek dat haar terug energie geeft, haar waardigheid terug wakker maakt. Yes!'

V.G. Dienst Slachtofferhulp CAW Oost-Vlaanderen