Spiritualiteit

Het is mijn ervaring dat vele mensen op zoek zijn naar een of andere vorm van verdieping of verstilling in hun leven. Het soort verdieping of verstilling waar ik over spreek, kan aanleiding geven tot ervaringen die de eigen persoon en het tastbare van het leven overstijgen en een verbinding met iets groter dan onszelf tot stand brengen. Mensen die dit hebben mogen ervaren, beschrijven een gevoel van verwondering, gelukzaligheid en diep vertrouwen. Vaak is spiritualiteit nauw verbonden met reflecties over zingeving. Het kan al dan niet religieus van aard zijn.

In zware beproevingen van het leven kan het zijn dat de spirituele band wordt aangehaald of net verzwakt wordt. In de gesprekken die ik voer, is er ruimte voor mensen om het over hun spirituele ervaringen en inzichten te hebben als zij dit wensen. Ik ben erg geïnteresseerd in het stimuleren van gesprekken waarbij mensen hun eigen spiritualiteit onder woorden kunnen brengen en vorm geven, maar vooral ook acties kunnen ondernemen die in lijn zijn met waar ze voor staan en in geloven.

Ik wil graag narratieve gesprekken omtrent een 'Spirituele Ecologie' exploreren en bestuderen. Velen hebben naar voren geschoven dat onze huidige ecologische crisis hand in hand gaat met een achteruitgang van ons psychisch welzijn, sociaal medevoelen en verbondenheid. Hetgeen we volgens hen nodig hebben is een spirituele transformatie om terug harmonie en evenwicht te vinden. Ik vraag me af welk potentieel er verborgen ligt in het voeren van gesprekken waarin we elementen van spirituele ecologie gezamenlijk zouden onderzoeken en construeren. Wat zou er gebeuren als we ons opnieuw verbonden kunnen voelen en onze spirituele verantwoordelijkheid kunnen opnemen ten aanzien van de aarde?